Građevinski centar MB * Adresa: Bruski put bb, 37000 Kruševac, Srbija Broj telefona: +381 (0) 63 69 76 85, +381 (0) 37 481 304 mail: gcentarmb@gmail.com Web adresa: www.gradjevinskicentarmb.com

MATOX 105S


Proizvođač: Matox
Dostupnost: Dostupno
Naziv: Mašinski malter 105S
Krečno cementni malter za spoljasšju upotrebu
Pakovanje: 40kg

MATOX 105S se primenjuje za malterisanje spoljnih fasadnih površina građevinskih objekata.460,00rsd

Podeli:

MATOX 105S primenjuje se za mašinsko malterisanje spoljašnjih-fasadnih i unutrašnjih zidnih i plafonskih površina građevinskih objekata manje opterećenih vlagom.

Može da posluži kao podloga za završnu obradu nanošenjem: glet mase, disperzionih boja, tankoslojnih dekorativnih maltera, keramičkih pločica itd. Uspešno se nanosi i dobro prijanja na podlogu, od keramičke cigle, giter bloka, betona , kamena i siporeksa.

Na površinama normalne vodoupojnosti nanosi se bez prethodnog nanošenja „špric maltera“. Matox 105S ima dobru prionljivost za podlogu, dobru moć kapilarnog upijanja i otpuštanja vlage, dobru paropropusnost. Otporan je na dejstvo mraza u očvrslom stanju. Ima stalnu zapreminu (ne skuplja se pri sušenju).

Ne puca pri sušenju pod normalnim uslovima. Odgovara grupi maltera CSII-W1 prema EN 998-1. Lako se priprema i obrađuje.


Specifikacija:
• Zapreminska masa u rastresitom stanju: 1400 kg/m3
• Zapreminska masa u svežem stanju: 1530 kg/m3
• Zapreminska masa u očvrslom stanju: 1580kg/m3
• Pokrivnost: 25kg/m2/2cm debljine na ravnoj podlozi (veliki udeo ima stanje podloge i umešnost majstora)
• Rok upotrebe: na ambalaži
• Čuvati u suvoj provetrenoj prostoriji, u zatvorenoj ambalaži, složeno i zaštićeno plastičnom folijom na drvenoj paleti. Prilikom transporta zaštititi od mogućeg vlaženja. Ne sme smrznuti.

Pre malterisanja odstraniti prašinu, masnoće, trošne delove, „iscvetalu“ šalitru i nataložene alge. Rupe i kanale popuniti malterom na dva do tri dana pre početka malterisanja. Izvršiti postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila na zid sa nivelacijom na željenu debljinu sloja i pričvršćivanje istih pomoću maltera.

Na dva do tri sata pre nanošenja maltera, jako upojne površine nakvasiti vodom, a glatke betonske površine premazati sa MATOX 800BK (osnovni premaz za beton – betonkontakt).


Pre malterisanja, betonske površine premažite MATOX-om 800BK (betonkontakt).


Nanošenje maltera MATOX 105S se vrši mašinskim postupkom (PFT G4, G5; M-TEC M300). Suva smeša maltera se kontinuirano ubacuje u rezervoar mašine, automatski se meša sa vodom u približnom odnosu 3:1 i prelazi u testastu masu potrebne konsistencije, koju pumpa kontinuirano istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida.

Zatim se vrši ravnjanje ravnjačom bez zaglađivanja. Kada malter „povuče“ izvrši se zaglađivanje, odnosno odgovarajuća obrada površine.


Ostali proizvodi


Nazad na proizvode

Građevinski centar MB Bruski put bb, 37000 Kruševac, +381 (0) 63 69 76 85, +381 (0) 37 481 304, gcentarmb@gmail.com www.gradjevinskicentarmb.com