Građevinski centar MB * Adresa: Bruski put bb, 37000 Kruševac, Srbija Broj telefona: +381 (0) 63 69 76 85, +381 (0) 37 481 304 mail: gcentarmb@gmail.com Web adresa: www.gradjevinskicentarmb.com

LEPAK ZA KERAMIKU 216K


Proizvođač: Matox
Dostupnost: Dostupno
Naziv: Lepak za keramiku 216K
Lepak za keramiku
Pakovanje: 25kg1100,00rsd

Podeli:

Matox 216K je suva industrijski pripremljena smeša na bazi cementa kao veziva, peska od drobljenog krečnjaka izabranog granulometrijskog sastava, sa povećanim sadržajem polimera i specijalnih aditiva.
Poseduje odlične karakteristike, povećanu fleksibilnost i produženo otvoreno vreme za rad. Povećnu otpornost na vlagu i na mraz. Lako se ugrađuje sa neznatnim klizanjem elemenata. Poseduje visoku početnu i krajnju čvrstoću. Obezbeđuje dobro prijanjanje i vezivnu čvrstoću između pločice i podloge.Svrstan je prema EN12004 kao C2TES1 cementni lepak za pločice.

Koristi se za lepljenje: keramičkih, porcelanskih, granitnih, kamenih, mozaik pločica, na upijajućim i neupijajućim površinama, spolja i unutra, za sisteme sa podnim grejanjem, za balkone, terase, za lepljenje pločice na pločicu i za lepljenje pločica u bazenima. Betonska podloga treba biti minimalne starosti 6 meseci, cementne košuljice i malteri minimalne starosti 28 dana i maksimalne vlažnosti do 2%.


Specifikacija:
• Vreme upotrebljivosti zamešanog lepka sa vodom: min 4h
• Fugovanje: posle 24h
• Otvoreno vreme: preko 30 min
• Potrošnja vode: 6,75-7.25 lit/vreća 25 kg
• Potrošnja: 3 do 5 kg/m²
• Rok upotrebe: Na ambalaži
• Čuvati u suvoj provetrenoj prostoriji, u zatvorenoj ambalaži, složeno i zaštićeno plastičnom folijom na drvenoj paleti. Prilikom transporta zaštititi od mogućeg vlaženja. Ne sme smrznuti.

Ostali proizvodi


Nazad na proizvode

Građevinski centar MB Bruski put bb, 37000 Kruševac, +381 (0) 63 69 76 85, +381 (0) 37 481 304, gcentarmb@gmail.com www.gradjevinskicentarmb.com